הרצאות וסדנאות

תאורה אדריכלית

על מקומה, תפקידה ואופן היישום של התאורה המלאכותית להפקת מירב תכליתה וייעודה, הערכי והתחושתי, בתהליך התכנון האדריכלי. בין הנושאים:

 • תכונות האור הטבעי והתאורה המלאכותית
 • אופני הארה שונים ותכונותיהם
 • היבטים תפקודיים בתכנון מערכות תאורה
 • חשיבותו של הצל
 • מניעת מטרדים
 • אודות הרצף שבין אור טבעי לתאורה מלאכותית
 • מקומה של התאורה המלאכותית בין מרכיבי התכנון האדריכלי ומימושה הערכי והתחושתי

אפקטיבי במיוחד עבור

רם סגל אדריכל תכנון אדריכלי אדריכלות מוארת מזכרת בתיה אור תאורה מרצה הרצאה הרצאות ram segal architect architectural design illuminated architecture light lighting mazkeret batya israel lecture lecturer

אור בבית

על מקומם ותפקידם של אור ותאורה מלאכותית בסביבת המגורים, כמענה לצרכים תפקודיים ומימוש ערכי ותחושתי. בין הנושאים:

 • תכונות האור הטבעי והתאורה המלאכותית
 • אופן הטיפול במערכת היחסים בין המבנה לאור
 • סוגי ומאפייני נורות, גופים ואופני הארה שונים
 • חשיבותו של הצל
 • מניעת סנוור
 • עקרונות והמלצות לתכנון מערכת תאורה בהיבטים פרקטיים, ערכיים ותחושתיים.

אפקטיבי במיוחד עבור                                                                          ובמתכונת מיוחדת עבור

רם סגל אדריכל תכנון אדריכלי אדריכלות מוארת מזכרת בתיה אור תאורה מרצה הרצאה הרצאות ram segal architect architectural design illuminated architecture light lighting mazkeret batya israel lecture lecturer

הרצאות, סדנאות וקורסים נוספים, בתכנים המותאמים לצורך ולקהל היעד

אדריכל במזכרת בתיה אדריכל מזכרת בתיה אדריכל רם סגל תכנון תאורה יעוץ תאורה